Thẻ Cảm Ứng

Thẻ Cảm Ứng

Là các loi th dùng cho máy chm công nhân viên, kim soát ra vào, cho các bãi gi xe thông minh

Có 2 loi: loi mng (0.8mm) và loi dày (2mm)

 Hình thc in: in offset theo mu, dùng máy in nhit, dùng th mng dán lên th.

 Th ch đc: tn s 125Khz.

 Th có th ghi: tn s 13.56Mkz (dung lượng 1K byte, 4K byte)


In Thẻ nhân viên / STAFF CARD, In thẻ hội viên