MOTOROLA MC9090G

  MOTOROLA MC9090G

o     thiết bị cầm tay đầu cuối bền bỉ
Có thể chạy trên mạng WLAN

o     Có thể đọc được mã vạch 1D/2D/DPM

o     Màn hình QVGA 3,7 inch rõ nét

o     Quản lý kho và phân phối

o     Dịch vụ

o     Bưu điện

o     Sản xuất

o     Bán lẻ

o     Quản lý tài sản,nhận thông tin,chọn lọc và đóng gói,vận chuyển

o     Quản lý sữa chữa dịch vụ&tài sản,vận tải hàng hóa, đo lường

o     Thẩm định chất lượng

o     Quảng lý giá cả,hàng tồn kho