o MOTOROLA MC9090S/MC9090K

o    MOTOROLA MC9090S/MC9090K

§   thiết bị cầm tay đầu cuối bền bỉ

o     Có thể chạy trên mạng WLAN

o     Có thể đọc được mã vạch 1D/2D/DPM

o     Màn hình QVGA 3,7 inch nét rõ nét

o     Quản lý kho phân phối 

o     Dịch vụ

o     Bưu điện 

o     Sản xuất

o     Bán lẻ

o     Quản lý tài sản,nhận thông tin,chọn lọc và đóng gói,vận chuyển

o     Hải quân,vận tải hàng hóa,hệ thống theo dõi,thu thập và phân phối

o     Quản lý sữa chữa dịch vụ &tài sản vận tải hàng hóa, đo lường

o     thẩm định chất lượng

o     Quản lý giá cả,hàng tồn kho