Thẻ nhân viên

Trong thời đại ngày nay, khi bạn đến bất kỳ một công sở hay văn phòng nào, ngay cả ở bệnh viện, bưu điện, v.v... bạn đều dễ dàng phân biệt được ai là nhân viên ở đó và ai là khách vãng lai. Ngoài bộ đồng phục trên người họ ra, họ còn có cả thẻ nhân viên... 

Thẻ nhân viên bao gồm lo go, tên công ty hình ảnh nhân viên , họ tên, bộ phân, chức vụ …  giúp cho khách hàng dễ dàng nhận diện được người mình cần phải gặp, tăng tính chuyên nghiệp của cơ quan, hỗ trợ cho việc chấm công, kiểm sóat ra vào và kiểm tra an ninh khi cần thiết.

Thẻ nhận dạng còn có thể dùng cho giấy phép lái xe, thẻ học sinh, thẻ nhân viên, thẻ chứng minh nhân dân, v.v..