Thẻ lịch, hướng dẫn, tham khảo bỏ túi

Cung cấp cho khách hàng một công cụ hữu ích bỏ túi đồng thời cũng là công cụ quảng cáo của bạn. Các loại thẻ thể thao, lịch truyền thống, tỷ giá, công thức, các số điện thoại quan trọng, là những ý tưởng tuyệt vời để người sở hữu phải luôn giữ chúng trong người. Chỉ cần một góc nhỏ để đưa vào thông tin quảng cáo của bạn, thể là mẩu quảng cáo đó sẽ luôn đồng hành với khách hàng. 

Thẻ lịch nhựa, hoặc những thẻ tương tự, có thể trở thành những công cụ quảng cáo hữu hiệu với tuổi thọ tương đối dài... có thể ở trong túi khách hàng của bạn hoặc những khách hàng tiềm năng hàng tháng trời, nhiều khi kéo dài hơn một năm. 

Hãy biến những sản phẩm mục tiêu của bạn thành những công cụ hữu ích mà khách hàng có thể giữ trong túi!

Thẻ lịch thể thao: Thể thức 1, Nascar, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, các đội bóng, v.v...

Thẻ lịch sự kiện đặc biệt: Hoạt động mùa hè, lễ hội thành phố, v.v...

Thẻ lịch truyền thống: 12 tháng trong 1 năm.

Thẻ hướng dẫn điện thoại: liệt kê các số điện thoại quan trọng ở địa phương, ở căn cứ quân sự, các cửa hàng, v.v...

Chỉ cần giữ một phần trên thẻ để chứa thông tin quảng cáo của bạn, và bạn đã có một công cụ quảng cáo dài hạn trong ví của khách hang