AS-8310

Máy Quét mã vạch AS-8310

Hãng: Argox

Model: AS-8310CL

Giao tiếp PC:USB, RS232,PS2.

Công nghệ quét: CCD Image

Tốc độ: 450 scans/sec.

Quét mã vạch 1D, PDF417


AS-8020CL AS-8150