Thẻ Trắng

·        Xuất xứ: Việt nam

·        Model: Thẻ trắng

·        Kích thước chuẩn quốc tế

Thẻ trắng dung để in thẻ nhân viên, thẻ ATM