Thẻ Từ

·        Xuất xứ: Việt nam

·        Model: Thẻ từ

·        Thẻ có lớp và có thể mã hóa dữ liệu ở 03 track trong thẻ.

·        Tùy lựa chọn lọai Low-co hoặc High-co

·        Kích thước chuẩn quốc tế

Thẻ trắng dùng in thẻ nhân viên, thẻ ATM